กิจกรรมลูกเสือสำรอง

โพสต์17 พ.ค. 2556 00:12โดยพุทธชาติ คะสกุล
โรงเรียนบ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือสำรอง ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  โดยนำลูกเสือสำรองออกเดินทางไกลสำรวจป่าอนุรกษ์ธรรมชาติ และเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละฐาน 
Comments